GBD - גולדשטיין, דרוקר, בית הלחמי, עורכי דין ונוטריון

ייצוג משפטי לרוכשים נכסים מקבלן

תהליך קניית דירה מקבלן אינו דומה לרכישת נכס יד שניה, בעיקר כשמדובר במבנים הנמצאים עדיין בשלבי התכנון או הבניה. יש לשים את הדעת לסעיפים רבים האמורים להגן על הרוכש כמו למשל אלו הנוגעים להשלמת רישום הזכויות, מועד קבלת הדירה, קבלת בטחונות ומתן אחריות לליקויים שונים, העלולים להתגלות במהלך תקופת זמן מוגדרת.

לקוחות, המעוניינים לרכוש דירה מקבלן, מקבלים, בדרך כלל, הסכם רכישה סטנדרטי מטעם הקבלן. הסכמים אלו מוטים באופן מובהק לטובת היזם, גם אם אינם נראים ככאלו לעין בלתי מקצועית. מאחר שכך, ייעוץ משפטי של עורך דין לענייני נדל"ן הוא צעד חיוני עבור הקונה לשם הבטחת זכויותיו וקבלת הגנה מירבית.

שירותים משפטיים עבור רכישת דירה מקבלן

למשרדנו ניסיון עשיר בכל סוגי העסקאות, הנערכות בין הלקוח לקבלן, בין אם מדובר בליווי משפטי של קבוצות רכישה או הדרכה ועריכת חוזים עבור אנשים פרטיים, שבחרו לרכוש דירות חדשות מקבלן. המשרד מעניק שירותים משפטיים הכוללים:

• בדיקת כדאיות של העסקה
• בחינה מקיפה של הנכס, היזם והקבלן במוסדות הרלוונטיים
• ייעוץ בנוגע להסכמי בניה ובדיקת הסכמי קבלן
• ניהול משא ומתן מול נציגי היזם
• שינוי ועריכה של ההסכם על מנת שיכלול סעיפים כהעברת בעלות, לוחות זמנים, הסדרת תשלומים והתניות להפרת חוזה.
• בחינה קפדנית של מצבה הקנייני של הקרקע, היתרי הבניה, הערבויות, הסטיות, החריגות והשינויים
• בדיקה והסכמה לגבי מינוי הקבלן המבצע
• קביעת שיעורי ההצמדה והריבית
• בדיקה של המפרט הטכני המלא
• ניסוח ועריכת הסכמי שיתוף
• תכנון מפורט של מיסוי המקרקעין
• ליווי, יעוץ וייצוג בעסקאות קומבינציה

עיקר ענייננו מתמקד בהגנה ומיצוי זכויות הרוכשים תוך ניהול מו"מ לשם השגת תנאים אופטימליים ובדיקת הבטוחות, הניתנות על ידי הקבלן. במידה ומתעורר צורך בליטיגציה, מעניק המשרד ייצוג משפטי מקיף, הכולל תביעות בגין ליקויי בניה, פיצויים המגיעים עקב הפקעות, הפרת חוזה מקרקעין או ירידת ערך.

עריכת הסכם קבלן, ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בעסקאות נדל"ן חייגו עכשיו לתיאום פגישה 04-8621655

עסקאות קומבינציה

בין שאר עסקאות המקרקעין, מלווה משרדנו עסקאות חליפין, הנחתמות בין בעלי מגרשים ובתים פרטיים לבין קבלנים או יזמים. היזם מספק שירותי בניה מקיפים ללא תשלום, בתמורה לאחוז מסוים מהבעלות על המגרש ועל זכויות הבניה. התקשרויות מסוג זה שכיחות בארץ בגלל היתרונות הכלכליים, הכוללים הפחתה ניכרת בצרכי המימון ויתרונות בתחום מיסוי הנדל"ן. עם זאת, ליווי מקצועי הינו הכרח בעסקאות קומבינציה, בגלל מורכבות החוזים ורמת הסיכון הגבוהה. עו"ד נדל"ן, המיומן בניהול משא ומתן, בתכנון מס אופטימלי ובראיה מרחבית, המתחשבת בהשלכות משפטיות אפשריות, יוכל להשיג את התנאים הטובים ביותר ולמזער את הסיכונים הנלווים.

google-site-verification: googlef78fa556727a7452.html